PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ILMIJJE GOST SEMINARA ZA IMAME MIZ ŽEPČE

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ILMIJJE GOST SEMINARA ZA IMAME MIZ ŽEPČE

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

Predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH, Nesib ef. Hadžić, prisustvovao je redovnom seminaru imama MIZ Žepče, u utorak, 15.3.2022. godine. Tokom razgovora, Nesib ef. je imame MIZ Žepče upoznao sa aktivnostima Udruženja ilmijje, o projektima koji se vode i koji su planirani, a razgovaralo se i o aktuelnoj problematici, predramazanskim i ramazanskim aktivnostima, kao i o svakodnevnom životu imama.

Razgovor je bio idealna uvertira u knjigu koju je imamima MIZ Žepče ponudio Nesib ef. pod naslovom „Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma“, čiji je autor dr. Adis Sultanović.  Knjiga „Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma“ – Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine predstavlja dorađenu doktorsku disertaciju Adisa Sultanovića koju je pod naslovom „Društeni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“ odbranio na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Predmet ove studije, koja je nedavno izašla iz štampe, je društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini u periodu od 1945. do 1971. godine. Cilj je bio sagledati stanje i prilike koje su utjecale na položaj bosanskohercegovačkih imama u društvu uopće i u Islamskoj zajednici u BiH posebno. Pored toga, važno je bilo proučiti i predstaviti ukupno djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine u namjeri razumijevanja njihovog vjersko-prosvjetnog rada, kao i njihovog doprinosa Islamskoj zajednici u BiH i socijalističkom društvu općenito. Izdavači knjige su Udruženje ilmijje IZ u BiH i Izdavački centar Rijaseta IZ u BiH El-Kalem.