PRESS KONFERENCIJOM NAJAVLJEN NAUČNI SKUP “ULOGA I ZNAČAJ IMAMA U PROCESU POVRATKA”

PRESS KONFERENCIJOM NAJAVLJEN NAUČNI SKUP “ULOGA I ZNAČAJ IMAMA U PROCESU POVRATKA”

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prvi od tri planirana naučna skupa u organizaciji Udruženja ilmije Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, koji će  biti održan u Stocu, najavljen je na konferenciji za medije održanoj u Studenskom hotelu u Mostaru.

Naučni skupovi pod nazivom “Uloga i značaj imama u procesu povratka”, teme i izlagače predviđene na sutrašnjim panelima predstavili su Edin Spahić, sekretar Udruženja ilmije,  dr. Elvir Duranović, mr. Ilham-ef. Puce, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Mostarskog muftijstva i Safet-ef. Pozder, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Prozor.

Ciljevi ovih naučnih skupova, kako je to proklamirano odlukama Glavnog odbora Udruženja imije, pored ostalog je valorizacija nesebičnog zalaganja imama koji su bili ne samo podrška svome narodu, već nerijetko i predvodnici u brojnim društvenim, socijalnim i civilizacijskim tokovima u povratničkim sredinama  posljednjih nekoliko decenija.

– Značaj i uloga imama se ne mjeri samo u njihovom obavljanju i izvršavanju postavljenih zadataka i obaveza u džematu, štaviše, to je samo jedan segment njihovog djelovanja. Njihov doprinos u društvenoj zbilji je mnogo kompleksniji – istakao je Spahić, podsjetivši kako su imami istinski nosioci misijskog i opće-humanog ljudskog poslanja, jer se brinu o ugroženima, mladima, te kako je njihovo cjelokupno djelovanje usmjereno ka doprinosu i progresu u različitim sferama života.

Naučni skup sa naznačenom temom  pored ostalog ima za cilj skrenuti pažnju naučnih radnika i istraživača da u svojim radovima ne umanjuju niti predimenzioniraju objektivne činjenice od koliko velikog značaja je bila uloga imama u procesu povratka pogotovo u onim sredinama gdje su počinjeni masovni zločini i gdje su sela i gradovi bili spaljeni.

– Naučni skup je koncipiran u dva segmenta, čisto naučnog aspekta i živih iskustvenih svjedočanstava, tretirat će ambijent, milje u vrijeme povratka. Govorit ćemo i o diskriminaciji Bošnjaka u medijskom diskursu u enititetu RS, napadima na imame i povratnike u poslijeratnom periodu, ali i o saradnji sa svećenicima drugih religijskih zajednica što je utjecalo na smanjenje tenzije među pripadnicima različitih vjerskih svjetonazora – kazao je dr. Duranović.

S obzirom na to da je Muftijstvo mostarsko je veoma specifično, geografski je najrasprostranjenije muftijstvo, a Islamska zajednica se na ovom području se suočava sa brojnim izazovima i poteškoćama, naročito u povratničkim sredinama, gdje je mala brojnost naših vjernika, prema riječima Ilham-ef. Puce, ovim naučnim skupom će se u određenoj mjeri obznaniti i rasvijetliti uloga imama u procesu povratka i detaljnije pojasniti pojedini segmenti imamskog misijskog rada, kao i okolnosti u kojima žive i funkcioniraju džemati predvođeni svojim imamima.

– Obnova džemata, vjerskog, odgojno-obrazovnog i kulturnog života na području muftiluka mostarskog bila je iznimno zahtjevan i složen proces. Islamska zajednica uložila je veliki trud i napor i na planu obnove naše kulturno-historijske baštine, čiji su važan dio naše monumentalne džamije, tekije, musafirhane i drugi vakufski objekti na širem prostoru Muftijstva mostarskog. Zahvaljujući predanom i strpljivom radu imama na terenu, podršci džematlija, prijatelja i donatora, obnovljene su skoro sve džamije, a izgrađeno je i desetine novih – naglasio je Puce.

Safet-ef. Pozder je zahvalio organizatorima skupa što su prepoznali suštinske tokove povratka u kojima su imami osim u obnovi vjerskog života, porušene vjerske infrastrukture bili pokretači incijativa za obnovu individualnih porodičnih dobara i imovine i što će imati prilike da iznese neke detalje iz svog dvodecenijskog iskustva.

– Mislim da je najvažnije istaći, kada govorimo o ovoj temi, naglasiti da su naši ljudi, koji su nekada ulagali nadljudske napore da bi opstali na svojim topracima, u imamima i u institucijama IZ imali stalnu adresu na koju su 24 sata dnevno, bez ikakvih ustručavaja mogli obratiti. A čovjeku je najteže kad nema kome da se obratim – naveo je efendija Pozder.

Naučni skup u Stocu će biti održan pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva  za izbjeglice i raseljena lica (FMROI), a u saradnji sa Mostarskim muftijstvom.

Na skupu, koje će početi u 10.00 sati u Šarića kući, govorit će mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović, dr. Hikmet Karčić, dr. Elvir Duranović, mr. Kenan Efendić, Nihad-ef. Ahmetović, Nesib-ef. Hadžić, Safet-ef. Pozder, Sadet-ef. Bilalić, Šemso-ef. Germić i Muhamed-ef. Dragolovčanin.