U BOSANSKOJ KOSTAJNICI NAUČNI SKUP O ULOZI IMAMA U PROCESU POVRATKA: IMAMI SU UVIJEK UZ SVOJ NAROD

U BOSANSKOJ KOSTAJNICI NAUČNI SKUP O ULOZI IMAMA U PROCESU POVRATKA: IMAMI SU UVIJEK UZ SVOJ NAROD

Facebook
LinkedIn
Twitter

Naučni skup “Uloga i značaj imama u procesu povratka” bit će održan u Bosanskoj Kostajnici sutra, 18. januara, u organizaciji Udruženja ilmijje Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim.

Tim povodom je danas na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena konferencija za medije na kojoj su organizatori i učesnici ovog skupa najavili strukturu i sadržaj događaja, i osvrnuli ne sa samu srž ove teme.

Mr. Haris-ef. Veladžić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva, govorio je o ambijentu u kojem su se imami vraćali, obnavljali vjerske i vakufske objekte, te njegovali našu materijalni i nematerijalnu baštinu zajedno sa našim narodom.

  • Prema zvaničnim podacima, od ukupno 195 džamija koliko ih je prije agresije bilo na području Bihaćkog muftiluka, srušene su 92 džamije (47%), dok je značajan broj njih pretrpio manja ili veća oštećenja. Danas, na tom istom području nalazi se preko 250 džamija, što znači da je u proteklih dvadest i nešto godina na području Bihaćkog muftiluka sagrađeno preko 150 džamija.

Ne treba podsjećati da su zajedno sa svojim džematlijama te uz pomoć svih organa Islamske zajednice, najveći doprinos u izgradnji svih tih džamija dali upravo naši imami.

Muftijstvo bihaćko, na čelu sa muftijom hafizom Mehmed-ef. Kudićem dalo je bezrezervnu podršku za organizaciju naučnog skupa, koji ima za cilj da rasvijetli ulogu imama u tom periodu, te da im se na ovakav način zahvalimo za njihov doprinos – rekao je on.

Stručni saradnik u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka i predsjednik Naučnog odbora ovog naučnog skupa dr. Elvir Duranović, govorio je o strukturi i sadržaju ovog naučnog skupa i važnosti svake oblasti koje su tretirane.

  • Imami su važan faktor u društvu, jer dijele sa svojim narodom realnost ne samo vjere, već i života sa svim njegovim izazovima. O imamima i njihovoj zasluzi u bilo kojem segmentu života se gotovo i ne govori osim kada to imami rade jedni o drugima. Nemamo nikakvih značajnih publikacija koji govore o doprinosu imama u odbrani Bosne i Hercegovine.

Značajan detalj koji nas je ponukao da organiziramo ovaj skup jeste činjenica da veliki broj zaslužnih imama je i dalje živ i mogu dati autentičan osvrt sa čim su se susretali u svojoj imamskoj misiji u povratničkim sredinama.

Na skupovima se obraćaju muftije, koji su bili glavni koordinatori povratka. Oni su otvarali vrata i dogovarali na najvišem nivou, a kada bi oni završi sa dogovorima i razgovorima, onda bi imami nastavljali tim putem. Posebno će biti tretirane okolnosti i događaji koji su se dešavali imamima na terenu, pogotovo napadi na imame koji su bili redovna pojava. Smatram da je od velike važnosti da sada govorimo o ovoj temi i na ovim mjestima na kojima će se održati ovi naučni skupovi – poručio je dr. Duranović.

Sekretar Udruženja ilmijje Bosne i Hercegovine Edin-ef. Spahić je zahvalio muftiji bihaćkom hafizu Mehmed-ef. Kudiću koji je pružio nesebičnu podršku u realizaciji ovog skupa, kao i dr. Edinu Ramiću, federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica, te Media centru Islamske zajednice kao medijskom pokrovitelju ove manifestacije.

  • U okviru ove manifestacije predviđen je bogat program, a najznačajnije pored ovih naučnih skupova ističemo posjetu imamima u povratničkim mjestima, predavanjima i posjeti imama iz entiteta Federacija imamima koji rade i djeluju u entitetu RS.

Intencija rukovodstva Udruženja ilmijje jeste da govorimo o imamima i da govorimo o žrtvi imama koju su podnijeli, a ona je bila zaista velika. Nadamo se da ćemo na ovim naučnim skupovima steći nova saznanja, jer moramo učiti iz svoje prošlosti.

Imami su uvijek i u svakoj situaciji bili uz svoj narod i zbog toga želimo glasno govoriti o njihovoj plemenitoj ulozi – poručio je sekretar Spahić.

Prisutnim medijima se obratio i Omer-ef. Redžić, predsjednik Okružnog odbora Udruženja ilmijje Bihać.

On je zaključio da je veliki rad u administrativno-pravnom smislu, ali i u terenskom i praktičnom iza Islamske zajednice u povratničkim sredinama, pogotovo jer se radi o sredinama u kojima je Islamska zajednica krenula organizaciju svoga rada iz ničega.

  • Od 11 medžlisa našeg muftijstva, pola njih se mogu tretirati kao povratnički medžlisi. To dovoljno govori o velikom naporu i trudu koji je uložen da bi institucije Islamske zajednice profunkcionisale u punom kapacitetu i da bi bili na usluzi ljudima koji su se vratili na svoje.

Ključna uloga imama je bila da se naš narod u punom kapacitetu vrati na svoje, te da se osjeća u svojoj čaršiji, u institucijama svoga grada i svoje države svoj na svome, bez obzira što su mnogi željeli da povratnici dobiju status manjine, a ne punopravnih građana koji se trebaju osjećati svoji na svome.

Tu su imami odigrali posebnu ulogu i sretan sam što sudjelujem u toj časnoj misiji – istakao je predsjednik Redžić.

Generalni medijski pokrovitelj je Media centar Islamske zajednice u BiH.