NA DANAŠNJI DAN 1990. GODINE DONESENA ODLUKA SE MUALLIM DRUGI PUT POKRENE

NA DANAŠNJI DAN 1990. GODINE DONESENA ODLUKA SE MUALLIM DRUGI PUT POKRENE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Na današnji dan 1990. godine donesena je odluka o ponovnom pokretanju časopisa Muallim.

Početak Muallima se veže za ličnost reisul-uleme Džemaludina Čauševića. On je 1909. godine inicirao osnivanje udruženja muallima/vjeroučitelja koje je vrlo brzo prera­slo u udruženje koje okuplja imame i muallime pod imenom “Džemijjeti-ilmijju”.

Već na Prvoj redovnoj go­dišnjoj skupštini ovog udruženja koja je održana 4. augusta 1910. godine, zaključeno je da se po­krene javno glasilo koje će afirmirati i artikulirati interese i programske ciljeve udruženja. Taj časo­pis će dobiti ime Muallim što u svom osnovnom značenju označava onoga ko posreduje znanje, ko poučava, a u datom kontekstu znači poučavatelja vjerskog znanja. Mualim je izlazio u Sarajevu od oktobra 1910. do juna 1913. godine.

Ideja i odluka da se Muallim drugi put po­krene, ili da se pokrene list koji bi se naslanjao na njegovu tradiciju, donesena je 16. maja 1990. godine na sjednici Predsjedništva Udruženja ilmijje u Bosni i Hercegovini.

List počinje da izlazi u oktobru 1990. godine. Izlazio je mjesečno, a do 1998. je ukupno izašlo 64 broja. List je prestao izlaziti 1998. godine.

Nakon dvije godine, 2000. ponovo u izdanju Udruženja Ilmijje počinje da izlazi Novi Muallim.

Novi Muallim danas je stručni časopis koji je otvoren autorima koji se bave temama i pitanjima obrazovanja i  odgoja u širem i užem smislu.

Specifični interes Muallima predstavljaju teme, pitanja i problemi islamskog vjerskog obrazovanja i odgoja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vojsci i drugim ustanovama i institucijama. Časopis pažnju usmjerava prema tradicionalnim i savremenim faktorima relevantnim za odgoj i obrazovanje.

U svim ovim i drugim područjima Novi Muallim prati teorijska i praktična dostignuća i iskustva u svijetu, u našim obrazovnim zavodima i ustanovama i posebno u islamskom svijetu te kod nas, u Islamskoj zajednici, odnosno u radu imama, muallima i nastavnika.

Novi Muallim objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja univerzitetskih teorijskih i primijenjenih disciplina u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Časopis izlazi četiri puta godišnje.