,,MUALLIMOVA HUTBA“ – DIJALOŠKI I PROSVJETITELJSKI SUSRET ULEME U STASANJU I NJIHOVIH UČITELJA / ,,MUALLIM’S HUTBA“ –DIALOGUE AS ENLIGHTENMENT ENCOUNTER BETWEEN ULAMA IN FORMATION AND THEIR TEACHERS

Autor(i)

  • Meho Šljivo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1783

Ključne riječi:

hutba, kritika, hatib, komunikacija, critical reviews, communication

Sažetak

UDK 28-534.3

U časopisu ,,Novi Muallim“ od decembra 2007. do proljeća 2011. godine objavljeno je 26 hutbi koje su recenzirali istaknuti alimi. Tekst analizira sadržaj i kritičku recenziju objavljenih hutbi u naznačenom vremenskom periodu. Tekstom se nastoji ukazati na činjenicu da je ovakav vid javnog objavljivanja hutbi i recenzije za Islamsku zajednicu i muslimane općenito predstavljao inovativni pristup u stručnoj valorizaciji hutbi. Autor teksta iznio je određene  primjedbe i zapažanja o metodologiji koja je primjenjena u ovakvom pristupu. Autor teksta zaključuje da u misijskom djelovanju Islamske zajednice ovakvi pristupi hutbi u formi javne recenzije  predstavljaju pozitivan primjer transparentnosti  U rubrici ,,Muallimova hutba” svaka hatibska  rečenica i misao, svako slovo, jezička formulacija, sintagma i zarez bili su predmet detaljne analize recenzenata koji su ponekad vrlo oštro i sa puno kritičkoga žara pristupali svome recenzentskom poslu. Autor teksta naglašava da se sa današnje vremenske distance rubrika ,,Muallimova hutba“ može okarakterisati kao podsticajna ideja za unapređenje hatibskih vještina kojoj je nedostajalo metodičkih i tehničkih nijansi.

Summary

The magazine Novi mallim published 26 hutbas with reviews by renowned ulama in issues published from December 2007 to the Spring of 2011. This article analyses the content and the critical review of these hutbas published in the mentioned time period. The text attempts to point out the fact that such public presentation of hutbas and reviews of these hutbas presents an innovative approach to scholarly evaluation of hutba.  The author here presents some remarks and observations regarding the methodology of this approach. Thus, the author concludes that in view of the overall mission of the Islamic Community, this approach which implies that reviews of hutbas are presented to the public represents a positive example of transparency.  In the column “Muallim’s hutba” each sentence of hatib, his each thought was the subject of detailed analysis of reviewers who sometimes approached their reviewers’ task with the utmost critical vigour. Finally, the author asserts that from present time distance this column can be regarded as an encouragement for further improvement of the skills of hatibs which have been lacking some methodological and technical aspects.

Downloads

Objavljeno

2020-09-23

How to Cite

Šljivo, M. (2020). ,,MUALLIMOVA HUTBA“ – DIJALOŠKI I PROSVJETITELJSKI SUSRET ULEME U STASANJU I NJIHOVIH UČITELJA / ,,MUALLIM’S HUTBA“ –DIALOGUE AS ENLIGHTENMENT ENCOUNTER BETWEEN ULAMA IN FORMATION AND THEIR TEACHERS. Novi Muallim, 21(82), 21-23. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1783

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI