IGLENE UŠI, DEVA I DEBELO UŽE / A NEEDLE, A CAMEL OR A THICK ROPE

Autor(i)

  • Enes Karić Fakultet islamskih nauka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1841

Ključne riječi:

Al-ğamal (deva), al-ğummal (debelo usukano uže), konsonantiziranje Kurʼāna, vokaliziranje Kurʼāna, poređenje kao stilska figura, sarkazam svetoga teksta, Al-ğamal (camel), al-ğummal (thick twisted rope), consonating the Qur’an, vocalisation of the Qur’an, comparison as a figure of speech, sarcasm of the holy text

Sažetak

UDK 28-254

U ovom poglavlju raspravljamo o različitim mogućnostima prevođenja Kurʼāna, na primjeru sure Zidine / Al-Aʻrāf, 7:40., a u tijesnoj vezi s načinima prevođenja toga āyata u evropskim i zapadnim prijevodima Kurʼāna. Izvor razlika u prijevodima nastaje u razumijevanju i tumačenju riječi  al-ğamal (الْجَمَلُ - deva),  jer se ta riječ može konsonantizirati i vokalizirati i na ovaj način: al-ğummalu (الْجُمَّلُ), što znači “debelo usukano uže“. Evropski i zapadni prijevodi Kurʼāna koje smo ovdje konsultirali, opredjeljuju se za jednu ili za drugu mogućnost razumijevanja ovog mjesta 7:40. U ovom radu naveli smo nekoliko izvornih arapskih tekstova iz klasičnih komentara Kurʼāna iz kojih se vidi da su ova dva osnovna načina razumijevanja 7:40., uzimana u obzir i da, uglavnom, nisu smatrana nekompatibilnim.

Summary:

This article (taken from the book “Hermeneutics of western translations of the Qur’an “, the work that is still in preparation) discusses various options of translating the Qur’an, giving the example of the surah al-Aʻrāf/the Hights, 7:40, and it is closely related to variations in translations of this particular ayah in European and the western translations of the Qur’an. The origin of these discrepancies lies in differences of understanding and interpreting the word al-ğamal (الْجَمَلُ – camel), because this word can be consonated and vocalised in this way as well: al-ğummalu (الْجُمَّلُ), meaning “a thick twisted rope “.  European and western translations the Qur’an which we consulted here opt for either one of these possibilities of understanding this particular place 7:40. In this article we cited a number of original Arabic texts from classical commentaries of the Qur’an wherein it is evident that these two options were taken in consideration for the understanding the ayah 7:40, and both were, mostly, considered equally compatible.

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Karić, E. (2021). IGLENE UŠI, DEVA I DEBELO UŽE / A NEEDLE, A CAMEL OR A THICK ROPE . Novi Muallim, 22(85), 3-7. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1841