ULEMA JEVREJSKOG NARODA

(ʻULAMᾹʼU BANĪ ISRᾹʼĪL – عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْرَايِلَ)

Autor(i)

  • Enes Karić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1951

Ključne riječi:

znalci, učeni ljudi, ʻulamāʼ, Jevreji, islam, ʻilm, znanje

Sažetak

UDK: 28-23-254

Kurʼān oslovljava riječ ʻulamāʼ (عُلَمَاءُ) samo u dva maha, jednom u sūri Pjesnici/Aš-Šuʻarā (26:197), gdje se spominje ʻulamaʼ banī Isrāʼīl ili “znalci, ulema jevrejskog naroda“, a drugi put u sūri Stvoritelj/Fāṭir (35:28), gdje se riječ ʻulamāʼ (عُلَمَاءُ) spominje općenito, kao “znalci [čovječanstva] koji se istinski boje Boga“. Ovaj esej bavi se sintagmom ʻulamaʼ banī isrāʼīl  (“znalci, ulema jevrejskog naroda“) kroz neke komentare i prijevode Kurʼāna.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Karić, E. (2022). ULEMA JEVREJSKOG NARODA: (ʻULAMᾹʼU BANĪ ISRᾹʼĪL – عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْرَايِلَ). Novi Muallim, 23(91), 15–17. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1951

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA