Održana sjednica Glavnog odbora Udruženja ilmijje

Održana sjednica Glavnog odbora Udruženja ilmijje

Facebook
LinkedIn
Twitter

U četvrtak, 21. marta u Sarajevu je održana 10. proširena sjednica Glavnog odbora Udruženja ilmijje. Sjednici su prisustvovali i predsjednici okružnih odbora Udruženja. Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu u 2012. godini kao i Plan i program rada za 2013. godinu. Predviđeno je da programi seminara sa imamima na terenu budu posvećeni jubileju 100. godišnjice Udruženja, na kojima će također biti predstavljeni dokumentarni filmovi „GLAS IMAMA“ i „IMAMI ŠEHIDI“ te „MONOGRAFIJA“ Udruženja.

Veoma konstruktivna diskusija je vođena i o nacrtu Platforme za izmjenu Ustava IZ u BiH, posebno o poziciji Udruženja ilmijje i imama i u vezi s tim doneseni konkretni zaključci koji će biti dostavljeni predlagaču.

Sa Centrom za medicinsku rehabilitaciju „Reumal“ iz Fojnice potpisan je ugovor o rehabilitaciji sa posebnim povlasticama za članove Udruženja. Preko Elektrodistribucije Sarajevo obezbijeđena je značajna količina štednih sijalica koje su namijenjene džamijama u povratničkim džematima. Dogovoren je i operativni plan obuke u okviru projekta informatizacije Udruženja.

A.Z.