ODRŽANA X REDOVNA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ILMIJJE

ODRŽANA X REDOVNA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ILMIJJE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sarajevo, 27. decembra. Danas je održana X redovna sjednica Glavnog odbora Udruženja ilmijje IZ u BiH. Domaćini članovima Glavnog odbora bili su Vojni muftija, Hadis ef. Pašalić i Okružni odbor Udruženja ilmijje Vojno muftijstvo. Na sjednici su usvojeni izvještaji o zavšenom seminaru Imamski poziv, vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam, o realizaciji izdavačkog projekta Kalendar 2017 i o sportskim aktivnostima. Razmatran je i Nacrt plana i programa za 2017. godinu.

Glavni odbor je dao saglasnost da se sa PZU New life potpiše ugovor o povoljnijim troškovima liječenja za članove Udruženja, njihove supružnike i djecu.