SASTANAK PROŠIRENOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU SPORTSKIH I KULTURNO – EDUKATIVNIH SUSRETA ČLANOVA UDRUŽENJA ILMIJJE

SASTANAK PROŠIRENOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU SPORTSKIH I KULTURNO – EDUKATIVNIH SUSRETA ČLANOVA UDRUŽENJA ILMIJJE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Cazin, 10. maja. U Medresi “Džemaluddin Čaušević” održan je radno-operativni sastanak proširenog Organizacionog odbora 19. sportskih i kulturno-edukativnih susreta Udruženja ilmijje koji će ove godine biti organizirani u Cazinu. Domaćini susreta su Bihaćko muftijstvo i Okružni odbor Udruženja ilmijje Bihać.

Na sastanku su, pored domaćina, prisustvovali predsjednik Odbora za sport Nesib Hadžić i član Odbora za sport Mirza Alkić. Dogovoren je okvirni dio plana i programa, a o detaljima će učesnici biti blagovremeno upoznati. Susreti će se održati od 15. do 19. jula.