ODRŽANA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ILMIJJE

ODRŽANA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ILMIJJE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Glavni odbor Udruženja ilmijje održao je svoju redovnu sjednicu u utorak 28. decembra 2021. godine u Sarajevu. Prisutni članovi Glavnog odbora su usvojili zapisnike sa prethodnih sjednica, nakon čega su upoznati sa aktivnostima realiziranim između dvije sjednice.

Pored redovnih aktivnosti iz nadležnosti Glavnog odbora, posebno je razgovarano o distribuciji časopisa „Novi Muallim“ na terenu, a prihvaćen je i izvještaj o održanom trećem ciklusu edukacije za bh. imame na temu „Razumjevanje medija i medijskog utjecaja na život ljudi u digitalnom svijetu“, koji već tradicionalno realizuje Udruženje ilmijje IZ u BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.