ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA

U kategoriji Aktivnosti, Aktuelnosti Objavio Urednik

Sarajevo, 8. novembra. U Sarajevu je održana redovna sjednica Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH. Na sjednici je razmatrana realizacija Plana i programa u IV kvartalu ove godine, kao i druga aktuelna pitanja iz nadležnosti Glavnog odbora.