O časopisu Novi Muallim


Muallim je časopis, odnosno revija, osnovan 1910. godine u Sarajevu i osnivač Muallima bilo je muallimsko-imamsko udruženje IZ-e u Bosni i Hecegovini.

U periodu od 2000. godine Novi Muallim, definiran kao časopis za odgoj i obrazovanje, koji, naslanjajući se na tradiciju svoga imena, tretira pitanja odgoja i obrazovanja u islamskom učenju, u islamskoj tradiciji i suvremenom svijetu, posebno u Islamskoj zajednici u BiH. “Novi Muallim ” je pravi nasljednik časopisa “Muallim” koji je još u prvim decenijama dvadesetog stoljeća počeo da se publicira, a nastavljen u zadnjoj deceniji istoga  stoljeća, tako da je ovo treća etapa u egzistiranju ovoga časopisa koji je bez svake sumnje znatno doprinio razvoju pedagoške misli na ovim prostorima. Časopis izlazi tromjesečno.