Predavanje radova i recenzija

Predavanje radova i recenzija

Časopis objavljuje:
a) izvorne naučne članke koji sadrže do sada neobjavljene rezultate istraživanja koja korespondiraju sa osnovnom misijom časopisa;
b) izlaganje sa naučnog i stručnog skupa, uz uvjet da prethodno nije objavljeno u zborniku radova skupa;
c) stručne članke koji nude korisne prijedloge za određene struke i pri tome ne moraju obavezno sadržavati izvorna istraživanja autora;
d) osvrte na zanimljive i korisne publikacije koje su u skladu sa osnovnom misijom časopisa;
e) prikaze zanimljivih i za struku korisnih studija, zbornika i drugih stručnih publikacija;
f) korisne priloge iz struke i za struku, a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja;
g) prijevode članaka koji odgovaraju osnovnoj misiji časopisa.

Radovi se kategoriziraju u sljedeće osnovne kategorije:
• izvorni naučni članci;
• izlaganja sa naučnih i stručnih skupova;
• stručni članci;
• osvrti;
• prikazi;
• prilozi;
• prijevodi

Rad možete poslati nakon što se registrirate putem linka:

Recenzija

U Novom Muallimu se objavljuju radovi koji podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji. Redakcija časopisa će za svaki rad imenovati dva recenzenata. Oni će pregledati nepotpisan rad u skladu sa osnovnim uputstvima časopisa i odrednicama kvalitetnog istraživačkog rada i svoje mišljenje dostaviti Redakciji. Za radove koji iziskuju prepravke, isti recenzenti će biti angažovani kako bi se postigao zahtijevani kvalitet.
Mišljenje recenzenata je u principu stav Redakcije. Recenzije ne predstavljaju samo općenitu ocjenu vrijednosti rada, već procjenu tematske podobnosti rada za Muallim. Recenzije su internog karaktera. Recenzije radova bit će date na uvid autoru (bez imena recenzenata) kako bi se izbjegli nesporazumi usljed mogućeg različitog razumijevanja obrađivane materije. U slučaju neslaganja konačnu odluku donosi uredništvo.

Facebook
LinkedIn
Twitter