E-ILMIJJA  – MODEL KONTINUIRANE EDUKACIJE IMAMA

E-ILMIJJA  – MODEL KONTINUIRANE EDUKACIJE IMAMA

Facebook
LinkedIn
Twitter

U okviru  izvještaja o radu u protekloj godini na sjednici Skupštine je predstavljen Projekat E-ILMIJJA. Naime, uredništvo Muallima je u toku 2017. godine, prema ranije utvrđenom planu, završilo projekt E-ILMIJJA. Ovaj  online seminar predstavlja model kontinuirane edukacije imama, studenata fakulteta islamskih nauka, polaznika medresa i drugih zainteresiranih iz oblasti islamskih i društvenih studija, te segmenta organizacije rada u pozivu. Kako je istaknuto, E-ILMIJJA je inovativni sistem, s mogućnošću kontinuiranoga razvoja za doedukaciju imama /e-learning platforme/ koji je pripremljen u svrhu ponude zahtijevanih edukacijskih sadržaja sa slobodnim pristupom ciljnim grupama.

E-ILMIJJA trenutno je u fazi kontrolne korekture sadržaja, kako bi u maju ove godine mogla biti puštena u rad. Za potrebe ovog projekta angažirani su saradnici: dr. Enes Karić, dr. Fikret Karčić, dr. Dževad Hodžić, Meho Šljivo, dr. Nezir Halilović, Mustafa Sušić, Elmina Mušinović, Muhamed Jusić, Adnan Rondić, Elvedin Subašić, Mehidin Bešlić i Šahsena Đulović. Snimljeno je 300 minuta video sadržaja i pripremljeno oko 150.000 karaktera tekstualnog materijala i 20 MB pdf sadržaja.

Projekt je izveden pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Husein ef. Kavazavoća, Ambasade OSCE u BiH i uz podršku Općine Centar Sarajevo.