NOVO IZDANJE IZ UDRUŽENJA ILMIJJE: MUSLIMANSKA MIŠLJENJA I RAZILAŽENJA O OSNOVAMA ISLAMSKOG VJEROVANJA (MEQĀLATU L-ISLĀMIJJĪN VE IKHTILĀFU L-MUSALLĪN) U PRIJEVODU PROF. DR. ALMIRA FATIĆA I PROF. DR. DŽEMALUDINA LATIĆA

NOVO IZDANJE IZ UDRUŽENJA ILMIJJE: MUSLIMANSKA MIŠLJENJA I RAZILAŽENJA O OSNOVAMA ISLAMSKOG VJEROVANJA (MEQĀLATU L-ISLĀMIJJĪN VE IKHTILĀFU L-MUSALLĪN) U PRIJEVODU PROF. DR. ALMIRA FATIĆA I PROF. DR. DŽEMALUDINA LATIĆA

Facebook
LinkedIn
Twitter

Temeljno djelo šejha ehl-i Sunneta ve l-džema'ata imama Ebu l-Hasana Ali ibn Ism'ila el-Eš'arija pod naslovom „Muslimanska mišljenja i razilaženja o osnovama islamskog vjerovanja“ (Meqālatu l-islāmijjīn ve ikhtilāfu l-musallīn) konačno je dostupno na bosanskom jeziku. Izdavač prijevoda najstarijeg djela iz oblasti islamskog vjerovanja je Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH, a prevodioci su profesori sa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Almir Fatić i prof. dr. Džemaludin Latić.

Prema riječima prevodilaca iz predgovora „ovo djelo nije značajno samo sa historijsko-filološkog aspekta (nastalo je u 4. stoljeću po Hidžri i smatra se jednom od tri – uz el-Fikhu l-ekber imama Ebu Hanife, Kitab fi usuli'd-din imama el-Maturidija i Aqidu imama Tahavija – najvažnije risale / studije o osnovama islamskog vjerovanja) nego ono ima i svoju današnju, savremenu važnost i značenje.“

El-Eš'arijev Meqalatu’ l-islamijjin iznenadit će svakog pažljivijeg čitaoca brojem akaidskih i, ponekad, fikhskih pitanja i potpitanja o kojima su muslimani umovali…ali će i pomoći svakom našem bratu muslimanu i sestri muslimanki da još dublje sagleda brojna pitanja i „znakove pokraj puta“ u našem vremenu i prostoru.

Posebna zahvalnost pripada vakifu Šemsudin ef. Jusufoviću sa sinovima Velidom i Feridom iz Tutina / Luksemburga koji je sponzorisao prevođenje i objavljivanje ovog vrijednog štiva, sada dostupnog svima.