SMJERNICE ZA MLADE AUTORE / PRIKAZ KNJIGE

SMJERNICE ZA MLADE AUTORE / PRIKAZ KNJIGE

SMJERNICE ZA MLADE AUTORE

Napomene za pisanje prikaza knjige

Pregled djela je opis, kritička analiza i evaluacija kvaliteta s obzirom na značenja i značaj djela, a ne prepričavanje. Kritički pregled djela nije izvještaj o knjizi niti sažetak. To je osvrt na djelo u kojem se na konstruktivan način analiziraju vrijednosti i slabosti materijala. Autor prikaza treba navesti šta je autor prikazanog djela želio postići, da ocjeni u kojoj mjeri je (po mišljenju autora prikaza djela) uspio, te iznijeti dokaze za tu svoju evaluaciju. Ne postoji ispravan način pisanja prikaza djela. Prikazi djela su veoma subjektivni radovi u kojima se iznosi mišljenje autora prikaza. Ukratko, treba ukazati da li je i u kojoj mjeri djelo bitno u toj naučnoj oblasti, gdje pripada teoretski i metodološki, šta je novo u ovom djelu i koliko je vrijedno, kao i da li se isto preporučuje na čitanje i kome. Prije pisanja prikaza, preporučuje se pročitati više već objavljenih prikaza knjiga drugih autora, kako bi se uvidjelo kako drugi autori to čine i kako bi se stekao dojam kako se prikazi pišu.

Prikaz može biti sačinjen od 800 riječi do 1200 riječi, u zavisnosti od cilja rada.  U strukturi prikaza knjige podnaslove treba svesti na minimum, a fusnote ne koristiti. Autor se potpisuje na kraju teksta prikaza. Ovdje se iznose neke standardne smjernice za izradu prikaza djela; naglašavamo da su to samo prijedlozi, a ne formule koje se moraju primjenjivati.

 1. Na početku prikaza navesti osnovne informacije o djelu: naslov, ime autora, naziv prvog autorskog prava, tip knjige, opšte polje izučavanja, opise dodataka ako postoje (mape i drugo.), cijena i ISBN.
 2. Navesti šta je autor imao za cilj pri pisanju djela. Ponekad sam autor navede svrhu pisanja djela u predgovoru na prvo poglavlje. (Kada to nije slučaj, moguće je razumjeti svrhu pisanja odgovarajući na slijedeća pitanja;
  • Zašto se autor odlučio pisati o ovoj temi?
  • Da li je autor pokušao da nam ponudi neke informaciju, ili objasni neku tehničku stvar, da li iznosi stavove i na koji način koristi argumente da ubijedi čitaoca u istinitost nekog uvjerenja?
  • Kom žanru pripada i kako se djelo u njega uklapa? (Koristiti vanjske izvore, ako je potrebno kako bi se upoznali sa određenim žanrom)
  • Za koje čitateljstvo je knjiga namijenjena?
  • Kakav je autorov stil? Ocijeniti kvalitet stila pisanja kroz: koherentnost, jasnoću, originalnost, snagu izražavanja, pravilnost upotrebe tehničkih izraza, punine razvoja, te lahkoću izraza. Da li odgovara ciljnom čitateljstvu?
  • Pregledati sadržaj, to može pomoći u razumijevanju razvoja autorove misli i osnovnih ideja knjige, hronološki i dr.
  • Kako se knjiga vas dojmila? Da li je uticala na neke ideje koje ste ranije imali ? Imate li neka iskustva vezano za temu djela?
  • U kojoj mjeri je knjiga ostvarila svoj cilj?
  • Da li biste preporučili ovu knjigu ili članak? Zašto?
 3. Navedite temu i teze knjige.
  • Tema: Tema je predmet o kojem djelo govori. Ne mora biti sadržano u naslovu, i obično nije izraženo u punoj rečenici.
  • Teza: teza je autorovo uopštavanje teme, autorovo uvjerenje o nečemu što smatra bitnim, filozofski zaključak djela, predstava ili prijedlog koji autor želi da dokaže. Teza treba da se izrazi u jednoj deklarativnoj rečenici, bez upotrebe metafore ili figurativnog govora.
 4. Objasniti metodu razvoja – način na koji autor podržava svoju tezu. Predstaviti vlastiti osvrt korištenjem  referenci i citata.
 5. Dati ocjenu knjige na temelju interesantnosti, tačnosti, objektivnosti, značaja, temeljitosti te koristi koju nudi ciljnom čitateljstvu. Ocijeniti tačnost argumenata koje je autor naveo. Dati svoje mišljenje o tim argumentima, navodeći sa čim se slažeš, a sa čim ne i zašto. Proučiti pitanja kojima se autor bavi u djelu. Šta je autor izostavio, a šta ostavio neriješenim. Uporediti sa drugim djelima koja se bave sličnom problematikom, ili sa drugim djelima istog autora. Da li djelo predstavlja samo doradu ranijih izdanja. Pokušati naći dodatne informacije o autoru: reputaciji, kvalifikaciji, utjecajima, biografiji i slično. Ustanoviti, ako postoji, vezu između autorovog životnog iskustva i predmetnog djela.
 6. Ako je relevantno dati napomenu o formatu knjige, izgledu, tipografiji i sl. Ako postoje mape ili ilustracije i to navesti. U kojoj mjeri iste pomažu razumijevanju?
 7. Provjeriti dodatke knjizi. Da li je index tačan? Provjeriti fusnote – da li nude značajne dodatne informacije?  Da li one pojašnjavaju ili proširuju ideje date u tekstu? Provjeriti bibliografiju, ako je ponuđena. Kakvi su izvori navedeni u bibliografiji, primarni ili sekundarni? Kako se autor njima koristi? Ukoliko postoje važni propusti navesti i to.
 8. Dati kratak sažetak, analizu i komentar sadržaja djela. Iznijeti vlastite opšte zaključke. Naročitu pažnju posvetiti zaključnom poglavlju. Da li je sažetak ubjedljiv? Navesti listu obrađenih tema , ukratko iznoseći autorova mišljenja o ovim temama, glavne tačke i zaključke. Koristiti reference i citati u podršku vlastitih zaključaka i mišljenja. Ako su teze koje ste iznijeli dobro argumentovane, onda zaključak prirodno slijedi. Zaključak može biti u vidu finalne ocjene djela ili jednostavno u vidu ponovnog navođenja datih teza. Ne uvoditi nikakav novi materijal u ovom stadiju rada.

Dok budete pregledali prikaz knjige koji ste napisali provjerite da li ste odgovorili na sljedeća pitanja:

 1. Da li ste tačno napisali osnovne informacije o djelu?
 2. Kojim predmetom, odnosno periodom, se djelo bavi?
 3. Koliko detaljno je tema obrađena?
 4. Koji izvori su korišteni?
 5. Da li se činjenice navode grubo i okvirno ili uz mnogo detalja?
 6. Koje teze autor iznosi i kakvo je njegovo stanovište?
 7. Za koju ciljnu grupu čitatelja je djelo rađeno (udžbenik, stručni rad ili knjiga za širu javnost)?
 8. Da li je djelo revizija nekog rada? Kako stoji u poređenju sa ranijim izdanjima?
 9. Da li su korištene mape, tabele, ilustracije i u koju svrhu?
 10. Da li ste napisali zaključak?
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter