SURA EZ-ZILZĀL: PRIKAZ DOBRIH I LOŠIH DJELA / SURAH AZ-ZILZĀL: ILLUSTRATION OF GOOD AND BAD DEEDS

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1848

Ključne riječi:

99. sura, tefsir (tafsīr), zemljotres, Sudnji dan, Zemlja, 99th surah, tafseer (tafsīr), earthquake, Judgment day, the Earth

Sažetak

UDK 28-254

Ez-Zilzāl je 99. sura u Kur'anu. Ima osam ajeta. Iako se bilježe razilaženja u vezi s mjestom njezina objavljivanja, autor se priklanja mišljenju da je ona, s obzirom natemu i stil, objavljena u Mekki u ranoj fazi poslanstva Muhammeda, a.s. Glavna tema ove sure eksplicira se u njezina posljednja dva ajeta: detaljno i precizno prikazivanje ljudskih djela na Onom svijetu: dobrih i loših. Ajeti koji prethode ovim dvama ajetima donose tako snažne poruke da su prvi slušaoci Kur'ana – ali i svi kasniji – morali biti snažno dirnuti, iznenađeni i krajnje začuđeni. A ta začuđenost proizlazi iz spoznaja koje ova sura obznanjuje: 1) Zemlja i cijeli kosmos jednoga dana doživjet će svoj kraj; 2) Zemlja na kojoj je čovjek živio i bez razmišljanja činio svakakva djela, u neko doba će, po Allahovoj naredbi, detaljno svjedočiti o njegovim djelima koja je počinio u određeno vrijeme i na određenome mjestu i 3) svi ljudi će toga Dana ustati iz svojih grobova i u raznolikim grupama ili pojedinačno iz svih krajeva Zemlje krenuti da vide svoja djela! 

Summary

Az-Zilzāl is 99th surah of the Qur’an. It comprises of eight ayahs. Opinions regarding the place of the revelation differs, however, the author, considering its theme and style, is inclined to the opinion that it is revealed in Makah in the early stage of Islam. The main theme of this surah is explicitly revealed in its last two ayahs: detailed and precise illustration of human deeds in the Afterlife: good and bad. Ayahs preceding these two give such powerful images that that the first auditors of the Qur’an – as well as all the later generations – must have been deeply moved, surprised and utterly overwhelmed. The reason for this are the information revealed in this surah: 1) the Earth aa well as entire cosmos will one day  see its end; 2) The Earth upon which man lived and without thinking committed all kinds of deeds, shall, at certain point, when commanded by Allah teala, give detailed testimony of these deeds committed at certain point in time at certain place 3) on that day all the people shell be raised from their graves from all the corners of the Earth and shell, in various groups as well as individually, head forward to see their deeds!

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Fatić, A. (2021). SURA EZ-ZILZĀL: PRIKAZ DOBRIH I LOŠIH DJELA / SURAH AZ-ZILZĀL: ILLUSTRATION OF GOOD AND BAD DEEDS. Novi Muallim, 22(85), 67-72. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1848