SŪRA ED-DUHĀ: NAJAVA USPJEHA

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1922

Ključne riječi:

Al-Ḍuḥā, 93. sūra, tafsīr, utjeha, najava uspjeha, Muhammed, a.s.

Sažetak

UDK 28-23

Sūra Ed-Duhā (Al-Ḍuḥā) je 93. kur’ānska sūra. Sastoji se od jedanaest ajeta (āyāt) i jedanaesta je sūra po vremenskom slijedu kur’ānske objave. Objavljena je u najranijem periodu poslanstva Muhammeda, a.s., u Mekki. Komentatori Kur’āna su saglasni da je objavljena nakon nekog vremenskog perioda u kome je Objava prestala dolaziti Muhammedu, a.s. Oko toga koliko je taj period vremenski trajao, islamski učenjaci imaju različita mišljenja, kao što imaju i različita mišljenja o razlogu zbog kojeg je Objava prestala dolaziti. Više je predaja o povodu objavljivanja ove sūre, no izvjesno je da je Muhammedu, a.s., teško pao prekid Objave, duboko je bio uznemiren i ožalošćen, ali i zabrinut da taj prekid nije uslijedio zbog neke greške koju je eventualno počinio. Zato osnovna tema sūre Ed-Duhā i jeste utjeha (al-tasliya) Muhammeda, a.s., kako bi se otklonila tjeskoba u njegovom srcu izazvana prekidom Objave. Sūra otkriva i koje je blagodati Svevišnji darovao Svome poslaniku i, također, na koji način on na njima treba biti zahvalan. Isto tako, sūra najavljuje i dobre vijesti, tj. da poteškoće koje prate Poslanika, a.s., neće dugo trajati. Također, ona je i najava uspjeha poslanstva Muhammeda, a.s., na ovome svijetu. Autor tumači ovu sūru metodom tumačenja ājet po ājet, a na kraju, u zaključku, derivira neke tefsirske poente.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Fatić, A. (2022). SŪRA ED-DUHĀ: NAJAVA USPJEHA. Novi Muallim, 23(89), 41–47. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1922