SURA EL-INŠIRĀH: OTVARANJE PRSA

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1897

Ključne riječi:

94. sura, El-Inširāḥ, El-Šerḥ, šerh sadr, otvaranje prsa, Muhammed, a.s.

Sažetak

UDK 28-23

Sura El-Inširāh ili sura Eš-Šerh je 94. kur'anska sura. Objavljena je u Mekki kao dvanaesta sura po vremenskom rasporedu objavljivanja. Objavljena je odmah poslije sure Ed-Duhā i kao da je sadržajno nadopunjuje. Poput sure Ed-Duhā, i sura El-Inširāh obraća se direktno poslaniku Muhammedu, a.s., a potom svim njegovim sljedbenicima. Centralna tema ove sure jeste uzdizanje statusa Muhammeda, a.s., kako bi se on duhovno i psihološki utješio i ohrabrio. Naime, poslanstvo koje je on ponio na svojim plećima bila je velika promjena u njegovom životu. Postao je nosilac Znanja koje nijedan drugi ljudski um nije mogao obuhvatiti. Na samom početku pozivanja u islam suočio se s velikim problemima: društvo koje ga je do tada cijenilo i poštovalo, postalo je izrazito neprijateljsko prema njemu. Ova početna faza u njegovom poslanstvu mora da je na njega djelovala obeshrabrujuće, deprimirajuće i uznemiravajuće, te ga je to tištilo i osjećao se potištenim. A posao i zadatak koji je bio pred njim zahtijevao je nesvakidašnju emocionalnu stabilnost i krajnju psihološku izdržljivost. U takvom stanju objavljuju mu se sure Ed-Duhā i El-Inširāh kao utjeha, podrška, ohrabrenje kako bi se mogao nositi sa zadatkom poslanstva, ali, istovremeno, i obznana njegovog posebnog, uzvišenog položaja kod Svevišnjeg Allaha.

Downloads

Objavljeno

11.02.2022.

How to Cite

Fatić, A. (2022). SURA EL-INŠIRĀH: OTVARANJE PRSA. Novi Muallim, 22(88), 39–43. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1897