SURA EL-BURŪDŽ: GENOCID NAD VJERNICIMA

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1941

Ključne riječi:

85. sura, tefsir, el-burudž (al-burūğ), ashābul-uhdūd (aṣḥāb al-uḫdūd), genocid, spaljivanje

Sažetak

UDK: 28-23

El-Burūdž je osamdeset peta kur'anska sura koja ima 22 ajeta. Objavljena je u Mekki u vrijeme kada su progoni muslimana bili na vrhuncu. Sadržaj ove sure, s obzirom na vrijeme kada je objavljena, govori o tome kroza što muslimani trenutno (tada) prolaze i šta se to dogodilo jednom drevnom vjerničkom narodu. Poruka koja je tadašnjim muslimanima saopćena objavljivanjem ove sure jeste da ostanu čvrsti i ustrajni na Putu istine, za što će biti nagrađeni, a Svevišnji će se pobrinuti za njihove tirane i mučitelje. Glavna tema ove sure jeste afirmiranje islamskog vjerovanja, a centralni događaj sure je kazivanje o ashābu l-uhdūd – muškarcima i ženama koji su uprkos svojoj slabosti ostali čvrsti u vjerovanju u Svevišnjeg Allaha pa su zbog toga ubijeni i time postigli “veliki uspjeh“. Riječ je o masovnom ubijanju, tj. genocidu. Taj genocid bio je vjerski motiviran. Počinioci genocida bili su poricatelji Istine koji su zavladali nad vjernicima i željeli da ih vrate u mnogoboštvo.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Fatić, A. (2022). SURA EL-BURŪDŽ: GENOCID NAD VJERNICIMA. Novi Muallim, 23(90), 32–38. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1941

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME