SURA EL-E'ALĀ: SVEVIŠNJI

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1955

Ključne riječi:

El-E'alā, 87. sura, Svevišnji, tefsir, slavljenje, tesbih

Sažetak

UDK: 28-23-254

Sura El-E'alā je 87. kur'anska sura koja ima devetnaest ajeta. Nazvana je El-E'alā (الْأَعْلَى) jer se u njezinom prvom ajetu naređuje slavljenje (tesbīh) Svevišnjeg Allaha. Također, shodno tome, nazvana je i sura Sebbih, po riječi kojom otpočinje. Objavljena je u Mekki i to kao jedna od najranije objavljenih sura, a na što ukazuje njezin šesti ajet, iz koga saznajemo da se Muhammed, a.s., još nije u potpunosti navikao da prima Objavu. Spada u red sedam sura koje se zajednički nazivaju El-Musebbihāt, a to su one sure koje započinju tesbīhom. Tri su teme, u širem smislu, koje se koncizno tretiraju unutar ove sure: 1. Tevhīd; 2. Objava; 3. Ahiret. Muhammed, a.s., kako se prenosi od hazreti Alije, posebno je volio ovu suru te ju jē, zajedno sa surom El-Gāšije, imao običaj učiti na bajram-namazima i na džuma-namazu.

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Fatić, A. (2022). SURA EL-E’ALĀ: SVEVIŠNJI. Novi Muallim, 23(91), 40–45. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1955

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME