SURA ET-TEKVĪR: SVAKO ĆE SAZNATI ŠTA JE PRIPREMIO

Autor(i)

  • Almir Fatić Fakultet islamskih nauka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1982

Ključne riječi:

Et-Tekvīr, 81. sura, tefsir, Sudnji dan, Objava, vjerovjesništvo

Sažetak

UDK: 28-23

Autor u radu donosi tefsir sure Et-Tekvir, 81. kur'anskog poglavlja koje se sastoji od 29. ajeta. Njezino ime derivira se iz njezinog prvog ajeta: iz riječi kuvviret koja znači ono što je smotano ili presavijeno, pa je tekvīr - smotavanje ili presavijanje. Stil i tematika sure ukazuju da spada u najranije sure objavljene u Meki. Ova sura ima dvije glavne teme: Kijametski / Sudnji dan i Objava i vjerovjesništvo. Obje ove teme ubrajaju se u temeljna pitanja vjerovanja.

Downloads

Objavljeno

24-02-2023

How to Cite

Fatić, A. (2023). SURA ET-TEKVĪR: SVAKO ĆE SAZNATI ŠTA JE PRIPREMIO. Novi Muallim, 23(92), 58–65. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1982

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME