KA OČUVANJU AUTENTIČNE ISLAMSKE TRADICIJE BOŠNJAKA

Rasprava mostarskog muftije Mustafe Sidki Karabega o hutbi

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1608

Ključne riječi:

Mustafa Sidki Karabeg, Fevzi Milavić, hutba, Mostar, Arhiv Hercegovine, islamska tradicija Bošnjaka, bosanska ulema, Hivzija Hasandedić, khutbah, orijentalni rukopisi

Sažetak

UDK 28-534.2

U fokusu rada je rasprava o hutbi u kojoj Mustafa Sidki Karabeg, čuveni mostarski muftija iz druge polovine XIX stoljeća, argumentirano raspravlja o apokrifnosti sadržaja neke hutbe koju je hatib petkom učio u džamiji u Mostaru. Autor rada koristi muftijinu raspravu kao još jedan u nizu argumenata koji dodatno potcrtavaju činjenicu prema kojoj su se širenje islama i njegova ispravna primjena u Bosni i Hercegovini dešavali pod budnim okom službene uleme koja se nije plašila reagovati u svakoj situaciji koja bi, eventualno, mogla voditi ka pojavi određenih devijacija u vjerovanju ili obredoslovlju ovdašnjih muslimana.

Downloads

Objavljeno

27-07-2022

How to Cite

Duranović, E. (2022). KA OČUVANJU AUTENTIČNE ISLAMSKE TRADICIJE BOŠNJAKA: Rasprava mostarskog muftije Mustafe Sidki Karabega o hutbi. Novi Muallim, 18(71), 74–80. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1608

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>