ISLAMSKA ZAJEDNICA U SFR JUGOSLAVIJI I EPIDEMIJA VELIKIH BOGINJA 1972. GODINE

Autor(i)

  • Elvir Duranović Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i84.1830

Ključne riječi:

epidemija velikih boginja, Islamska zajednica u SFRJ, Starješinstvo IZ u SR Srbiji, Ibrahim Hoti, Sulejman Kemura

Sažetak

UDK 28-78(497.1)“1972“
         616.912-036.22(497.1)“1972“

U martu 1972. godine izbila je epidemija velikih boginja u SFR Jugoslaviji koja se proširila na području SAP Kosova, SR Srbije i SR Crne Gore. Brzom akcijom zdravstvenih ustanova i državnih organa epidemija je za nešto više od dva mjeseca okončana. Budući da su državni organi kao izvor zaraze identifikovali hadžiju Ibrahima Hotija koji se “navodno“ zarazio na povratku s hodočašća, Islamska zajednica u SFR Jugoslaviji našla se u teškom položaju. Autor u ovom radu tematizira nastojanje Islamske zajednice u SFRJ da se odbrani od otvorenih napada na islam i islamske vrijednosti koji su uslijedili nakon što se informacija o izvoru zaraze proširila; doprinos Islamske zajednice suzbijanju zaraze velikih boginja, te utjecaj epidemije na vjerski život muslimana u SFR Jugoslaviji  1972. godine.

Downloads

Objavljeno

03-03-2021

How to Cite

Duranović, E. (2021). ISLAMSKA ZAJEDNICA U SFR JUGOSLAVIJI I EPIDEMIJA VELIKIH BOGINJA 1972. GODINE. Novi Muallim, 21(84). https://doi.org/10.26340/muallim.v21i84.1830

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>