VITR-NAMAZ U SUNNETU ALLAHOVOG POSLANIKA, A. S.

Prilog argumentaciji propisa o vitru u hanefijskom mezhebu i islamskoj tradiciji Bošnjaka

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v17i68.1371

Ključne riječi:

Vitr, vitr-namaz, vadžib-namaz, broj rekata vitra, kunut-dova, hanefijski mezheb, islamska tradicija Bošnjaka

Sažetak

UDK 28-534.3

Posljednjih dvadesetak godina islamska tradicija Bošnjaka našla se na udaru kritike ‘sljedbenika hadisa’ koji, oslanjajući se prvenstveno na hadis i hadiske znanosti, nastoje osporiti pojedine propise hanefijskog mezheba. Autor je u ovom radu na osnovu Kur’ana, Sunneta Allahovog Poslanika, a. s., i prakse selefi-saliha ponudio argumente koji podržavaju propise hanefijskog mezheba, pa s tim i islamske tradicije Bošnjaka, o vremenu i načinu obavljanja vitr-namaza.

Downloads

Objavljeno

01-08-2022

How to Cite

Duranović, E. (2022). VITR-NAMAZ U SUNNETU ALLAHOVOG POSLANIKA, A. S.: Prilog argumentaciji propisa o vitru u hanefijskom mezhebu i islamskoj tradiciji Bošnjaka. Novi Muallim, 17(68), 56–63. https://doi.org/10.26340/muallim.v17i68.1371

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>