SIROČE (JETIM) U ISLAMSKOJ TRADICIJI BOŠNJAKA

Autor(i)

  • Elvir DURANOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1699

Ključne riječi:

jetim, siroče, islam, islamska tradicija Bošnjaka, muslimansko sirotište

Sažetak

UDK 28:364.65-058.862
         28-4

Autor u ovom radu tematizira pitanje odnosa prema siročetu (jetim) u islamskoj tradiciji Bošnjaka. Svoj odnos prema siročetu Bošnjaci su gradili na osnovu Kur’ana i Sunneta. S tim u vezi u prvom dijelu rada autor citira ajete i hadise o poziciji siročeta u islamu. Ključne riječi koje se mogu sumirati iz spomenutih citata, a kojevjerno oslikavaju odnos islama prema siročetu su: humanost, samilost, zaštita i pravednost. U glavnom dijelu rada autor je na primjerima objavljenim u islamskoj periodici u Bosni i Hercegovini ukazao na odnos Bošnjaka prema siročetu, koji, osim u rijetkim slučajevima, ne izlazi iz islamskih okvira. Radi preglednosti primjeri u radu navedeni su hronološkim redom.

Downloads

Objavljeno

29-03-2019

How to Cite

DURANOVIĆ, E. (2019). SIROČE (JETIM) U ISLAMSKOJ TRADICIJI BOŠNJAKA. Novi Muallim, 20(77), 3–8. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1699

Broj časopisa

Rubrika

PUTOKAZI

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>