TEKSTOVI O HISTORIJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJENI U NOVOM MUALLIMU I NJIHOV ZNAČAJ ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE / ARTICLES DEALING WITH THE HISTORY OF ISLAMIC CULTURE AND CIVILISATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PUBLISHED IN NO

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1785

Ključne riječi:

islamska kultura i civilizacija, Bosna i Hercegovina, džamija, vakuf, mekteb, medresa, muslimansko školstvo, odgoj, obrazovanje, Islamic culture and civilisation, Bosnia and Herzegovina, mosque, waqf, maktab, madrasa, Muslim schooling, upbringing, education

Sažetak

UDK 37.014.521:28(497.6)  930.85(497.6=163.43)

Imajući na umu programsku orijentaciju i fokus Novog Muallima autor je u ovom radu analizirao tekstove iz historije islamske kulture i civilizacije u Bosni i Hercegovini objavljene na stranicama ovog časopisa u proteklih dvadeset godina i njihov značaj za islamski odgoj i obrazovanje Bošnjaka. Analizom je obuhvaćeno 47 radova o vjerskim, prosvjetnim i kulturnim muslimanskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Radi bolje preglednosti u radu se zasebno tretiraju sljedeće teme: džamije, tekije i hanikasi, vakufi te muslimansko školstvo i prosvjetne ustanove: mektebi, medrese, Daru-l-mullimin i Mektebi-nuvvab. Nakon kritičkog čitanja objavljenih tekstova unutar svake cjeline autor je budućim saradnicima Novog Muallima ponudio smjernice za daljnja istraživanja.

Summary:

Keeping in mind the professional orientation and the focus of Novi muallim, the author in this article analyses the texts dealing with the history of Islamic culture and civilisation in Bosnia and Herzegovina published on the pages of this magazine in the past twenty years. He also discusses here the significance of these texts for the Islamic education and upbringing of Bosniaks. This analysis includes 47 articles which deal with religious, educational and cultural institutions of Muslims in Bosnia and Herzegovina. In order to have more clear view, the article deals with following topics separately: mosques, tekkes and hanikahs, wqfs and Muslim educational institutions: maktabs, madrasa, Daru-l-mullimin i Mektebi-nuvvab. After critical analyses of these texts the author also offers some directions for further studies and research work to any future contributors of Novi muallim.

Downloads

Objavljeno

2020-09-23

How to Cite

Duranović, E. (2020). TEKSTOVI O HISTORIJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJENI U NOVOM MUALLIMU I NJIHOV ZNAČAJ ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE / ARTICLES DEALING WITH THE HISTORY OF ISLAMIC CULTURE AND CIVILISATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PUBLISHED IN NO. Novi Muallim, 21(82), 28-34. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1785

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI