ISLAMSKA VJERONAUKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KOTARSKOG VAKUFSKO-MEARIFSKOG POVJERENSTVA U BUGOJNU IZMEĐU DVA RATA

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v10i40.838

Ključne riječi:

Islamska vjeronauka, vjersko-prosvjetna anketa, nastavni plan i program

Sažetak

Prema Štatutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u Bosni i Hercegovini iz 1909. godine, predviđeno je da brigu o organizaciji vjersko-prosvjetnih aktivnosti na području kotara vodi vakufsko-mearifsko povjerenstvo. Ova odluka potvrđena je Ustavima IZ iz 1930. i 1936. godine. Jedna od aktivnosti Povjerenstva bila je briga o izvođenju nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. Na području bugojanskog povjerenstva između dva rata postojale su osnovne škole u: Donjem Vakufu, Bugojnu, Gornjem Vakufu, Kupresu, Dobrošinu, Pruscu, Čipuljiću, Kandiji, Odžaku i Gračanici, te građanska škola u Bugojnu. Islamsku vjeronauku u osnovnim i srednjim školama, prema predviđenom nastavnom planu i programu, predavali su najbolji vjeroučitelji. Do Druge vjersko-prosvjetne ankete 1920. i 1921. godine, nastava islamske vjeronauke u školama bila je na niskom nivou. Nakon Ankete, provedene su reforme koje su utjecale na poboljšanje kvaliteta nastave.

Downloads

Objavljeno

04-08-2022

How to Cite

Duranović, E. (2022). ISLAMSKA VJERONAUKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KOTARSKOG VAKUFSKO-MEARIFSKOG POVJERENSTVA U BUGOJNU IZMEĐU DVA RATA. Novi Muallim, 10(40), 119–124. https://doi.org/10.26340/muallim.v10i40.838

Broj časopisa

Rubrika

HISTORIJA OBRAZOVANJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>