DOZVOLJAVA LI ISLAM FIZIČKO NASILJE NAD DJECOM?

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v17i65.71

Ključne riječi:

Namaz, dijete, poučavanje namazu, fizičko kažnjavanje, udaranje djece, samilost prema nemoćnima u islamu

Sažetak

UDK 28:343.5-053.2

Rad tematizira poznati hadis Allahovog Poslanika, a. s., o poučavanju djece namazu: “Poučite dijete namazu kada bude imalo sedam godina, a (istucite ga) naređujte mu ga kada bude imalo deset godina.” Jednostrano tumačenje dijela hadisa vadribuhu u značenju udarite ga nema utemeljenje u praksi Allahovog Poslanika, a.s., koji je svuda i neprestano zagovarao milosrđe i samilost prema nemoćnima, a djeca u dobi od deset godina to svakako jesu. Uzimajući u obzir tu činjenicu, u radu smo, nakon podrobne analize navedenog hadisa, njegovih komentara i prijevoda na bosanski jezik, ponudili zadovoljavajuće rješenje koje obuhvata suštinu Poslanikove, a.s., nakane da se dijete u dobi od deset godina privoli na obavljanje namaza.

Downloads

Objavljeno

17-08-2016

How to Cite

Duranović, E. (2016). DOZVOLJAVA LI ISLAM FIZIČKO NASILJE NAD DJECOM?. Novi Muallim, 17(65), 34–39. https://doi.org/10.26340/muallim.v17i65.71

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIMOV FORUM

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>