EDUKACIJA O INFORMATIČKIM RESURSIMA U IMAMSKOM RADU

EDUKACIJA O INFORMATIČKIM RESURSIMA U IMAMSKOM RADU

Facebook
LinkedIn
Twitter

U periodu od deset dana, po ideji i implementaciji projekta Okružnog odbora Udruženja ilmijje Bihać, a u organizaciji Odbora Udruženja ilmijje Kozarac, održan je kurs informatike za članove Odbora Udruženja ilmijje Kozarac.

Voditelj i predavač na kursu bio je prof. Jasmin Bapić, profesor matematike i informatike u Srednjoj Elektrotehničkoj školi u Prijedoru. Kurs se sastojao od 20 časova,  jea tretirao obradu sljedećih cjelina: Korištenje e-maila, Microsoft Word, Exel, Power point i internet resursi. Imami su po završetku kursa dobili svoje primjerke skripti sa obrađenim cjelinama.

Svi učesnici kursa su izrazili zadovoljstvo organizacijom istog, te zaključili da ovakvih i sličnih projekata u organizaciji svih instanci Udruženja ilmijje treba biti više u budućnosti te se zahvalili Okružnom odboru na prijedlogu ovako kvalitetnog projekta.

Posebna zahvalnost pripada prof. Jasminu Bapiću, na trudu i profesionalnom angažmanu, te Medžlisu IZ Kozarac koji je podržao održavanje kursa, te svim članovima Odbora Udruženja ilmijje Kozarac na prisustvu i predanosti u radu u toku trajanja kursa.