Uncategorized

EFENDIJA SA STAVOM

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Cio radni vijek proveo je u Hadži Idrizovoj džamiji na Malti, obavljajući časni poziv imama u izrazito nepovoljnom vremenu

Saznaj više »