ETIČKI PROFIL EBU HANIFE

Autor(i)

  • Elvir Duranović Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1940

Ključne riječi:

Ebu Hanife, etika, selefi-salih, ahlak

Sažetak

UDK: 28-725:929
           929 Ebu Hanifa

Ebu Hanifu, vrhunskog islamskog učenjaka, utemeljitelja hanefijskog mezheba, interpretativne tradicije koju Bošnjaci stoljećima njeguju i unapređuju, uz zrelost intelekta krasile su izvrsne etičke osobine. Autor u ovom radu predstavlja karakter Ebu Hanife kroz predanja o njegovoj skrušenoj bogobojaznosti, plemenitom odnosu prema ljudima, otporu svjetovnim vladarima i politici te dubokom poštovanju prema roditeljima, a posebno prema majci. Ebu Hanife je pripadao selefi-salihu, dobrim prethodnicima koji znanje nisu cijenili bez pobožnosti, plemenitosti, kreposti i lijepog ponašanja, osobina koje su, nužno, morale krasiti učenjaka. Njegova, rekli bismo, legendarna intelektualna nadmoć oplemenjena je moralnom izvrsnošću, što je, vjerujemo, u najvećoj mjeri utjecalo na prihvatanje Ebu Hanifinog učenja među muslimanima širom svijeta.

Downloads

Objavljeno

28-07-2022

How to Cite

Duranović, E. (2022). ETIČKI PROFIL EBU HANIFE. Novi Muallim, 23(90), 27–31. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i90.1940

Broj časopisa

Rubrika

ISLAMSKE TEME

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>