„ILMIJJA“ U VREMENU

Autor(i)

  • Elvir Duranović Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1952

Ključne riječi:

„Muslimansko muallimsko i imamsko društvo“, „Udruženje bosanskohercegovačke ilmije“, „El-Hidaje“, „Udruženje ilmije u SR BiH“, ilmijja, ulema

Sažetak

UDK: 061.22:930.253(497.6)

„Udruženje ilmijje Bosne i Hercegovine“, kao strukovna ulemanska organizacija, dalo je nemjerljiv doprinos vjerskom, prosvjetnom i kulturnom napretku Bošnjaka od početka XX stoljeća do danas. Djelujući u različitim državnim režimima, Udruženje je nastojalo sačuvati dignitet uleme neophodan za ozbiljan islamski misijski rad imama, muallima i drugih pripadnika ulemanskog staleža. Na osnovu sačuvane građe i objavljenih izvora, autor u ovom radu ukazuje na društveno-političke okolnosti koje su dovele do osnivanja prvog, a potom i ostalih udruženja ilmijje u Bosni i Hercegovini, uz kratak osvrt na njihov rad i djelovanje. 

Downloads

Objavljeno

16-11-2022

How to Cite

Duranović, E. (2022). „ILMIJJA“ U VREMENU. Novi Muallim, 23(91), 18–26. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i91.1952

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>