Idžazetnama Muhameda Seida Serdarevića

Autor(i)

  • Elvir Duranović Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2042

Ključne riječi:

Ahmed-ef. Hadžijamaković, Muhamed Seid Serdarević, Gazi Husrev-begov hanikah, idžazetnama

Sažetak

UDK: 28:929 Serdarević M.S.

Autor u radu donosi prijevod idžazetname koju je Ahmed-ef. Hadžijamaković, šejh i muderis Gazi Husrev-begovog hanikaha u Sarajevu, 1908. godine izdao Muhamedu Seidu Serdareviću, poznatom bošnjačkom alimu s početka XX stoljeća. U uvodnom dijelu autor se osvrće na životopise muderisa Hadžijamakovića i Muhameda Seida Serdarevića te ukratko predstavlja Gazi Husrev-begov hanikah. U nastavku autor govori općenito o sadržaju i strukturi idžazetname kao dokumenta, a potom donosi prijevod Hadžijamakoviće idžazetname koju je izdao Muhamedu Seidu Serdareviću za tefsir, fikh i hadis, nauke koje su se početkom XX stoljeća izučavale u Hanikahu. Dodjeljivanjem idžazetname, Muhamed Seid Serdarević svrstan je u elitu islamskih učenjaka koji su s izvora, od Allahovog Poslanika, a.s., kroz stoljeća brižno čuvali i na mlađe generacije prenosili znanje o vjeri.    

Downloads

Objavljeno

05-12-2023

How to Cite

Duranović, E. (2023). Idžazetnama Muhameda Seida Serdarevića. Novi Muallim, 24(95), 32–38. https://doi.org/10.26340/muallim.v24i95.2042

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>